Adresa
Slovenské centrum AICT
P. O. BOX 339
810 00 Bratislava

IČO: 31818226
DIČ: 2021860126

Bankové spojenie
1691134255/0200

IBAN
SK63 0200 0000 0016 9113 4255

Aktuálny výbor

Predsedníčka
Michaela Mojžišová
+ 421 948 012 656

Podpredsedníčka
Zuzana Uličianska
+ 421 905 854 212

Tajomníčka
Katarína Mravíková
katkamravikova@gmail.com 

Členky
Zuzana Timčíková
Diana Laciaková
Zuzana Spodniaková