International Association of Theatre Critics / Association internationale des critiques de théâtre AICT/IATC je medzinárodnou neziskovou organizáciou, ktorá spája viac ako dvetisíc divadelných kritikov z celého sveta cestou desiatok národných sekcií. Bola založená v roku 1956 v Paríži a dodnes sú francúzština a angličtina jej oficiálnymi jazykmi. Združenie je dlhoročným partnerom ITI-UNESCO, jeho cieľom je chrániť etické a profesionálne záujmy divadelných kritikov, vytvárať podmienky pre teoretickú a reflexnú činnosť v oblasti divadla, predovšetkým však rozvíjať medzinárodné kontakty a prispievať k vzájomnej výmene skúseností kritikov a teoretikov. Súčasným prezidentom AICT/IATC je Američan Jeffrey Eric Jenkins, generálnou tajomníčkou je Natalia Tvalchrelidze z Gruzínska. Od roku 2018 je členkou ExCom (výkonného výboru) AICT/IATC aj Zuzana Uličianska. Združenie organizuje svoje medzinárodné kongresy približne každé dva roky, naposledy sa z dôvodu pandémie konal online v máji 2021. Popri rôznych jednorazových tematických sympóziách pravidelne spoluorganizuje dielne pre mladých kritikov a vydáva online časopis Critical Stages.