PF 2022

PF 2021

PF 2020

Podporovateľom projektu bol aj Bratislavský samosprávny kraj cestou vlastnej dotačnej schémy.

PF 2019

Podporovateľom projektu bol aj Bratislavský samosprávny kraj cestou vlastnej dotačnej schémy.

PF 2018

PF 2017

PF 2016

PF 2015

PF 2014