(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Zorganizované podujatia

Domovská stránka / Zorganizované podujatia

Medzinárodná konferencia Divadlo v exile

Slovenské centrum AICT v spolupráci s Divadelným ústavom zorganizovali medzinárodnú konferenciu Divadlo v exile. Podujatie sa konalo v dňoch 18-19. mája 2023 v Bratislave v Štúdiu 12 v rámci festivalu Nová dráma 2023. Konferencia ponúkla priestor na diskusiu o témach ako divadelné osobnosti, tvorcovia a skupiny, ktoré tvorili alebo ešte aj tvoria v exile, vplyv divadelných tvorcov na krajinu exilu a naopak, o dobrovoľný i nútený umelecký exil, interkultúrne vplyvy, tradície v novom kultúrnom kontexte, vlastná skúsenosť s umeleckou tvorbou v exile, spolupráca s autormi v exile, divadlá na periférii.

3. augusta 2023|

Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii

Slovenské centrum AICT v spolupráci s Divadelným ústavom zorganizovali na jeseň 2021 medzinárodnú konferenciu pod názvom Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii. Podujatie sa konalo v dvoch častiach. Kým prvá čas prebehla dňa 15. októbra hybridne v slovenčine a češtine v priestoroch Štúdia počas festivalu Nová dráma, pokračovanie konferencie bolo realizované len online v angličtine o mesiac neskôr – 20. novembra ako programová súčasť európskeho podujatia Noc divadiel. Prvú, živú časť konferencie moderovala Zuzana Uličianska – vtedajšia predsedníčka Slovenského centra AICT. Moderovania druhej časti konferencie vo virtuálnom priestore sa ujal Ivan Medenica z Fakulty dramatických umení v Belehrade a umelecký riaditeľ divadelného festivalu Bitef. Konferencia otvorila tému recyklácie v umení z viacerých perspektív. ...

15. októbra 2017|

Kritická platforma o divadelnej sezóne 2016/2017

Sezóna v divadlách sa skončila. Aká bola? Aj túto otázku si kládli účastníci Kritickej platformy o divadelnej sezóne 2016/2017 počas 13. ročníka festivalu Dotyky a spojenia v Martine. Festival diskusiu pripravil v spolupráci so Slovenským centrom AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov) a Asociáciou súčasného divadla, ktorá organizuje anketu DOSKY (Divadelné ocenenie sezóny). Spoločne sa pokúsili pomenovať vrcholy i pády práve sa končiacej divadelnej sezóny na Slovensku. Zuzana Uličianska: Podľa aktuálnych štatistických údajov vieme exaktne povedať, že sféra divadla kvantitatívne  rastie. Od roku 2006 sa napríklad počet divadiel zdvojnásobil – zo 44 na 82. Jednoznačný nárast zaznamenávame najmä v oblasti nezávislých divadiel. Čo sa týka počtu divákov, rok 2016 (s počtom takmer ...

23. júna 2017|

Contemporary Drama and Performative Space: from Playwriting to Immersive Theatre

The Slovak Centre AICT in cooperation with the Theatre Institute prepared a conference entitled Contemporary Drama and Performative Space: From playwriting to Immersive Theatre. It took place on 11-12 May 2017 at the University Library in Bratislava. The conference was addressing the relationship between the new drama of the 21st century and the contemporary theatre from the point of view of performative space. Rather than being a variety of literature adaptable for performance, contemporary drama is more and more a form of performative writing in itself. It often becomes an experience of theatricality enforced from page to stage. The text and ...

10. mája 2017|

Súčasná dráma a performatívny priestor: Od textu k imerznému divadlu

Slovenské centrum AICT pripravilo v spolupráci s Divadelným ústavom konferenciu pod názvom Súčasná dráma a performatívny priestor: Od textu k imerznému divadlu. Konala sa v dňoch 11.–12. mája 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Cieľom konferencie bolo preskúmať vzťah medzi novou drámou 21. storočia a súčasným divadlom z pohľadu performatívneho priestoru. Súčasná dráma, to nie sú len rôzne literárne texty adaptovateľné na divadlo, dnes je  to skôr performatívne písanie. Často ide o divadelný zážitok prenesený z popísanej stránky na javisko. Text a divadelné predstavenie sú súčasťou súvislého priestoru, pričom konečným cieľom predstavivosti dramatika/režiséra je to, ako divák bude ich javiskové ...

10. mája 2017|

Staršie podujatia (2003-2017)

SC AICT spoluorganizovalo od svojho založenia viaceré semináre a diskusie. Seminár na tému Povolanie: Kritik sa konal v júni 2003 aj s účasťou poľských kritikov v priestoroch Štúdia 12. Spoluusporiadateľmi boli Divadelný ústav, Poľský inštitút v Bratislave, Kabinet divadla a filmu SAV a ČaBF VŠMU. V júni 2004 zorganizovalo SC AICT hodnotiace stretnutie O sezóne po sezóne. Medzinárodný divadelný seminár Hlasy novej Európy sa uskutočnil v septembri 2004 ako sprievodné podujatie Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra. V júni 2006 sa v Martine z iniciatívy SC AICT a v spolupráci s Divadelným ústavom konal seminár Problém: divadlo. Na festivale Dotyky a spojenia 2012 sa opäť uskutočnila diskusia s názvom Mediálny dopyt po divadle.

7. mája 2017|
Go to Top