(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Správca

Medzinárodná divadelná konferencia v Baku

Výzva pre členov AICT-IATC na posielanie prihlášok na medzinárodnú divadelnú konferenciu v Baku v Azerbajdžane – V Baku International Theatre Conference (BITC) organizovanej s podporou Ministerstva kultúry a turizmu Azerbajdžanskej republiky, Národnej akadémie vied a Azerbajdžanskej únie divadelníkov. Konferencia sa bude konať 5. – 6. novembra 2018 – “THE WORLD THEATRE PROCESS IN XXI CENTURY”. Hlavná téma konferencie je – Filozofia divadla v 21. storočí – Koncept existencie (Philosophy of Theatre in XXI century: the Concept of Existence). Prihlásiť sa je možné do 1. júna 2018, zaslaním CV, fotografie do bulletinu konferecnie (jpeg, nie menšia ako 1 mb), abstraktu príspevku alebo jeho celého textu (nie viac ...

24. apríla 2018|

Prednáška Ako sa pozerať na tanec

Slovenské centrum AICT je stavovské združenie divadelných kritikov. K jeho cieľom – popri podpore publikačnej činnosti jednotlivých členov – patria aj kultivácia kritiky ako publicistického žánru, aktivizácia nastávajúcej generácie divadelných publicistov či zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o divadelnej reflexii.

27. novembra 2017|

Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii

Slovenské centrum AICT v spolupráci s Divadelným ústavom zorganizovali na jeseň 2021 medzinárodnú konferenciu pod názvom Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii. Podujatie sa konalo v dvoch častiach. Kým prvá čas prebehla dňa 15. októbra hybridne v slovenčine a češtine v priestoroch Štúdia počas festivalu Nová dráma, pokračovanie konferencie bolo realizované len online v angličtine o mesiac neskôr – 20. novembra ako programová súčasť európskeho podujatia Noc divadiel. Prvú, živú časť konferencie moderovala Zuzana Uličianska – vtedajšia predsedníčka Slovenského centra AICT. Moderovania druhej časti konferencie vo virtuálnom priestore sa ujal Ivan Medenica z Fakulty dramatických umení v Belehrade a umelecký riaditeľ divadelného festivalu Bitef. Konferencia otvorila tému recyklácie v umení z viacerých perspektív. ...

15. októbra 2017|

Kritická platforma o divadelnej sezóne 2016/2017

Sezóna v divadlách sa skončila. Aká bola? Aj túto otázku si kládli účastníci Kritickej platformy o divadelnej sezóne 2016/2017 počas 13. ročníka festivalu Dotyky a spojenia v Martine. Festival diskusiu pripravil v spolupráci so Slovenským centrom AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov) a Asociáciou súčasného divadla, ktorá organizuje anketu DOSKY (Divadelné ocenenie sezóny). Spoločne sa pokúsili pomenovať vrcholy i pády práve sa končiacej divadelnej sezóny na Slovensku. Zuzana Uličianska: Podľa aktuálnych štatistických údajov vieme exaktne povedať, že sféra divadla kvantitatívne  rastie. Od roku 2006 sa napríklad počet divadiel zdvojnásobil – zo 44 na 82. Jednoznačný nárast zaznamenávame najmä v oblasti nezávislých divadiel. Čo sa týka počtu divákov, rok 2016 (s počtom takmer ...

23. júna 2017|

Contemporary Drama and Performative Space: from Playwriting to Immersive Theatre

The Slovak Centre AICT in cooperation with the Theatre Institute prepared a conference entitled Contemporary Drama and Performative Space: From playwriting to Immersive Theatre. It took place on 11-12 May 2017 at the University Library in Bratislava. The conference was addressing the relationship between the new drama of the 21st century and the contemporary theatre from the point of view of performative space. Rather than being a variety of literature adaptable for performance, contemporary drama is more and more a form of performative writing in itself. It often becomes an experience of theatricality enforced from page to stage. The text and ...

10. mája 2017|

Súčasná dráma a performatívny priestor: Od textu k imerznému divadlu

Slovenské centrum AICT pripravilo v spolupráci s Divadelným ústavom konferenciu pod názvom Súčasná dráma a performatívny priestor: Od textu k imerznému divadlu. Konala sa v dňoch 11.–12. mája 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Cieľom konferencie bolo preskúmať vzťah medzi novou drámou 21. storočia a súčasným divadlom z pohľadu performatívneho priestoru. Súčasná dráma, to nie sú len rôzne literárne texty adaptovateľné na divadlo, dnes je  to skôr performatívne písanie. Často ide o divadelný zážitok prenesený z popísanej stránky na javisko. Text a divadelné predstavenie sú súčasťou súvislého priestoru, pričom konečným cieľom predstavivosti dramatika/režiséra je to, ako divák bude ich javiskové ...

10. mája 2017|

Prednáška Prima la musica, poi le parole (?)

Slovenské centrum AICT je stavovské združenie divadelných kritikov. K jeho cieľom – popri podpore publikačnej činnosti jednotlivých členov – patria aj kultivácia kritiky ako publicistického žánru, aktivizácia nastávajúcej generácie divadelných publicistov či zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o divadelnej reflexii.

30. marca 2017|
Go to Top