(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Aktuality

Vyjadrujeme solidaritu ukrajinským kolegom i celému národu

Zdieľame s Vami odkaz a slová adresované našim priateľov a kolegom z ukrajinskej sekcie IACT, ktoré dnes obdržali prezident a generálny sekretariát Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov od kolegov z ruskej sekcie IATC. "Milí kolegovia a priatelia! Sme zdesení a odsudzujeme vojenskú agresiu, ktorú táto vláda spustila proti ukrajinskému ľudu. Svoj protest vyjadrujeme všetkými dostupnými prostriedkami - manifestáciou a podpisovaním petícií proti vojne. Cítime hanbu a bezmocnosť. Buďte v bezpečí! Nech divadlo vždy zostane priestorom pre ľudskosť. Jedným z hlavných poslaní Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov je podporovať globálnu slobodu prejavu, budovanie mostov medzi kultúrami a obhajovať slobodu vždy, keď je obmedzovaná. IATC vyzýva ...

25. februára 2022|

Nová platforma pre divadelnú kritiku v juhovýchodnej Európe – Seastage.org.

Nová platforma pre divadelnú kritiku v juhovýchodnej Európe – Seastage.org.   Juhovýchodná Európa má pulzujúcu a živú divadelnú scénu, ale kvôli zložitým politickým problémom v regióne je mobilita predstavení v rámci krajín juhovýchodnej Európy často obmedzená. Aj to je dôvodom, prečo vznikla platforma Seastage.org. určená divadelnej kritike v juhovýchodnej Európe. Má sa stať miestom pre vznikajúce a nezávislé kritické hlasy, propagovať a spájať divadelné scény Kosova, Srbska, Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Macedónska a slúžiť divadelným umelcom a divadlám krajín juhovýchodnej Európy. Jej ambíciou je aj prepojenie a propagácia týchto divadelných scén so zvyškom Európy a širším svetom. ...

1. februára 2022|

Novou predsedníčkou SC AICT sa stala Michaela Mojžišová

Voľby do nového výboru SC AICT sa uskutočnili cez platformu ElectionBuddy, ktorá bola aktívna od 19 - 23. novembra 2021. Výsledky volieb dostali členovia elektronicky a zároveň boli oznámené aj na online zhromaždení členov SC AICT, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2021 cez platformu Zoom za účasti štrnástich členov a členiek združenia. Z 85 aktuálnych členov združenia vo voľbách hlasovalo 44, išlo teda o nadpolovičnú väčšinu – 52 % členskej základne. Do nového výboru, ktorý bude aktívny v rokoch 2021 – 2024, boli zvolené nasledovné členky: Michaela Mojžišová, Zuzana Uličianska, Diana Laciaková, Zuzana Spodniaková a Zuzana Timčíková. O novej predsedníčke združenia rozhodol novozvolený výbor ...

1. decembra 2021|

Druhá časť konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach prebehla online

Dňa 20. novembra 2021 sa uskutočnila online medzinárodná konferencia Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii – II., ktorého hlavným organizátorom bolo Slovenské centrum AICT. Podujatie sa konalo v rámci  Noc divadiel v spolupráci s Divadelným ústavom a s finančným prispením FONDU LITA. Moderátorom podujatia bol Ivan Medenica z Fakulty dramatických umení v Belehrade, ktorý je zároveň umeleckým riaditeľom Festivalu Bitef ako aj riaditeľom konferencií v rámci výkonného výboru AICT/IATC. K účastníkom sa v úvode konferencie prihovoril ONLINE Jeffrey Jenkins – divadelný kritik a pedagóg z University of Illinois, Urbana Champaign, USA, ktorý je novým prezidentom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC. Savas Patsalidis, profesor z Aristotle University v Thesalonikách, šéfredaktor Critical Stages prezentoval základné tézy spojené s nastolenou ...

30. novembra 2021|

Second part of the conference Recycling in the performing arts: from creativity to commerce to be held online on 20th November 2021

Second part of the conference Recycling in the performing arts: from creativity to commerce to be held online on 20th November 2021. In general terms, recycling is the process of converting waste into reusable material. The metaphor of recycling, however, may be applied to the performing arts in multiple contexts. Indeed, recycling may be seen as an essential aesthetic quality of theatre and performing arts in general. Despite the assumed replication of a performance from one evening to the next, the recycled cultural product is continuously supplemented, embedding a paradoxical spark of the “new” alongside the “recycled.” In this respect, ...

16. novembra 2021|

Divadelné vlny: Rozhlasová reflexia divadelnej tvorby na Slovensku

Rádio Devín a Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) sa dohodli na usporiadaní cyklu diskusií o divadelnej tvorbe na Slovensku – Divadelné vlny. Cieľom Divadelných vĺn je poskytnúť poslucháčom Rádia Devín, návštevníkom webov Rádia Devín a SC AICT, ako aj ich sociálnych platforiem, odbornú reflexiu uplynulej sezóny; poukázať na inšpiratívne inscenačné počiny, tematizovať aktuálne formálne i obsahové trendy a upozorniť na výnimočné individuálne divadelné výkony. Témami jednotlivých diskusií budú: -       Činoherné divadlo (zriaďované divadlá -       Činoherno-performatívne divadlo (nezriaďované divadlá) -       Hudobné divadlo -       Tanečné divadlo -       Bábkové divadlo Odbornosť výstupov projektu Divadelné vlny je garantovaná účasťou renomovaných slovenských teatrológov, spolupracujúcich s SC AICT, a moderátorským vedením Hany ...

9. novembra 2021|

Prvá časť konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach je úspešne za nami

Dňa 15. októbra 2021 sa uskutočnila medzinárodná konferencia Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii – I. Podujatie sa konalo v rámci festivaluNová dráma /New drama v spolupráci s Divadelným ústavom a s finančným prispením FONDU LITA. Moderátorkou podujatia bola Zuzana Uličianska, predsedníčka Slovenského centra AICT a členka výkonného výboru Medzinárodnej asociácia divadelných kritikov výbor AICT/IATC. K účastníkom sa v úvode konferencie prihovoril ONLINE Jeffrey Jenkins – divadelný kritik a pedagóg z University of Illinois, Urbana Champaign, USA, ktorý je novým prezidentom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC. Medzi ďalšími ONLINE účastníkmi boli Martina Pecková-Černá, Michaela Rýgrová a Viktorie Schmoranzova z Institutu umění - Divadelný ústav, Praha, Ján Šimko zDivadelnej fakulty VŠMU a Ivan Buraj, umelecký šéf HaDivadlo Brno. ...

5. novembra 2021|

Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii

Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii – I. Podujatie sa koná v rámci festivalu Nová dráma /New drama 15. októbra 2021 v Štúdiu 12 Recyklácia je proces premeny odpadu na opätovne použiteľný materiál, v metaforickej rovine sa však dá aplikovať na scénické umenie v mnohých kontextoch. Recykláciu je v skutočnosti možné vnímať ako nevyhnutnú estetickú kvalitu divadla a performatívnych umení všeobecne. Hoci divadelné predstavenie predpokladá opakovanie rovnakého výkonu aj niekoľko večerov po sebe, tento recyklovaný kultúrny produkt je paradoxne neustále ozvláštňovaný iskrou „nového“. V tomto zmysle by sa dalo povedať, že divadlo sa samo neustále regeneruje. Z pohľadu histórie ...

12. októbra 2021|

DARINE KÁROVEJ bude v spolupráci so Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra v pondelok 4. októbra 2021 odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla.

V Bratislave 1. 10. 2021 Divadelnej dramaturgičke a kultúrnej manažérke Darine Károvej bude v pondelok 4. októbra 2021 odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla. Udeje sa to v rámci verejnej debaty Presahy / Transcendencies, ktorá sa bude konať od 21.00 do 23.00 hod. v Štúdiu DAB v Nitre. Besedu pripravila Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s Denníkom N. Diskusiu so špeciálnymi hosťami bude moderovať Oliver Rehák. Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov. Autorom výtvarného návrhu a realizácie tohtoročnej ceny je významný slovenský výtvarník ...

1. októbra 2021|

Pokračuje úspešný online projekt zameraný na mladého diváka – SMARTheatre.

Slovenské centrum AICT, ktoré je národnou sekciou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, oznamuje pokračovanie úspešného online projektu SMARTheatre zameraného na budovanie a kultivovanie mladého diváka, budúceho amatérskeho alebo i profesionálneho divadelného kritika a kritičky. Už druhú fázu tejto vzdelávacej aktivity podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Pilotná fáza projektu sa uskutočnila už v sezóne 2020/2021. V rámci pokračovania iniciatívy prevedú lektorky a lektori pôsobiaci v oblasti divadelnej kritiky a teórie počas niekoľkých mesiacov (október 2021 – február 2022) účastníkov piatimi dielňami (činohra, opera, bábkové divadlo, muzikál, alternatívne divadlo), v ktorých budú pozerať a spoločne prostredníctvom online diskusií analyzovať vybrané divadelné tituly slovenských i svetových divadiel. ...

9. septembra 2021|
Go to Top