(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Divadelné vlny: Rozhlasová reflexia divadelnej tvorby na Slovensku

Domovská stránka / Aktuality / Divadelné vlny: Rozhlasová reflexia divadelnej tvorby na Slovensku

Rádio Devín a Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) sa dohodli na usporiadaní cyklu diskusií o divadelnej tvorbe na Slovensku – Divadelné vlny. Cieľom Divadelných vĺn je poskytnúť poslucháčom Rádia Devín, návštevníkom webov Rádia Devín a SC AICT, ako aj ich sociálnych platforiem, odbornú reflexiu uplynulej sezóny; poukázať na inšpiratívne inscenačné počiny, tematizovať aktuálne formálne i obsahové trendy a upozorniť na výnimočné individuálne divadelné výkony. Témami jednotlivých diskusií budú:

–       Činoherné divadlo (zriaďované divadlá

–       Činoherno-performatívne divadlo (nezriaďované divadlá)

–       Hudobné divadlo

–       Tanečné divadlo

–       Bábkové divadlo

Odbornosť výstupov projektu Divadelné vlny je garantovaná účasťou renomovaných slovenských teatrológov, spolupracujúcich s SC AICT, a moderátorským vedením Hany Rodovej, ktorá sa vo svojich rozhlasových reláciách pravidelne venuje problematike divadelnej reflexie. Nultý ročník cyklu diskusií o divadelnej tvorbe na Slovensku Divadelné vlny sa realizuje v čase, kedy sa z finančných a epidemických dôvodov neuskutočnilo tradičné udeľovanie divadelných cien DOSKY. Rádio Devín a SC AICT by radi pomohli tento priestor zaplniť a odborne reflektovať uplynulé dve sezóny poznačené pandemickou situáciou, avšak bez ambície spomínané ceny nahradiť. Zároveň vzniká možnosť založiť novú tradíciu, ktorá by vždy v týždni, predchádzajúcom Noci divadiel, ponúkla vo vysielaní Rádia Devín päť diskusných formátov, reflektujúcich sledované divadelné kategórie za uplynulú sezónu.

Nultý ročník Rozhlasovej reflexie divadelnej tvorby na Slovensku Divadelné vlny sa uskutoční v dňoch 15. – 19. 11. 2021. Diskusné formáty budú odvysielané každý deň v rámci relácie Ladenie od 15. 30 do 16. 05 hod. Záznamy jednotlivých diskusií budú po odvysielaní prístupné na webe Rádia Devín:

https://monitoringdivadiel.sk/cloveka-napokon-vsetko-znudi-nemozem-si-pomoct/

Hostia Divadelných vĺn v jednotlivých diskusiách

15. 11.: Činoherné divadlo (zriaďované divadlá)

Milo Juráni a Miroslav Zwiefelhofer

16. 11.: Činoherno-performatívne divadlo (nezriaďované divadlá)

Viera Bartková a Martina Mašlárová

17. 11.: Hudobné divadlo

Karol Mišovic a Michaela Mojžišová

18. 11.: Tanečné divadlo

Marek Godovič a Michaela Pašteková

19. 11.: Bábkové divadlo

Lenka Dzadíková a Barbora Zamišková

Moderátorka: Hana Rodová

Divadelné vlny. Rozhlasová reflexia divadelnej tvorby na Slovensku

Námet: Peter Janků (RD)

Dramaturgia: Diana Laciaková (SC AICT)

Zodpovedná redaktorka: Andrea Makýšová Volárová (RD)

Moderátorka: Hana Rodová (RD)

Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov v roku 2021.

Uverejnené: 9. novembra 2021Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top