(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Aktuality

Nový projekt SC AICT – Monitoring teatrologickej literatúry

Monitoring slovenskej teatrologickej literatúry má za cieľ vytvoriť priestor pre odbornú kritickú reflexiu nových publikácií v odbore divadelná veda s interdisciplinárnym presahom do blízkych umenovedných oblastí. Ide o iniciatívu vychádzajúcu z členskej základne Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), ktorá reaguje na minimálne možnosti publikovať rozsiahle analytické recenzie v divadelných a kultúrnych periodikách. Reflexia pôvodnej teatrologickej literatúry je prirodzenou súčasťou diskurzu o divadle a divadelnej vede a je tiež obohatením substanciálnych snáh SC AICT.

22. júna 2021|

VOĽBY NOVÉHO VÝBORU EXCOM IATC/AICT

Na svojom 29. valnom zhromaždení v sobotu 16. 5. Medzinárodná asociácia divadelných kritikov (aict-iatc.org) vymenovala za prezidenta Jeffreyho Erica JENKINSA. Dr. Jenkins je prvým zástupcom Spojených štátov zvoleným do čela 65-ročnej organizácie, ktorá zastupuje takmer 3 000 divadelných kritikov vo viac ako 80 krajinách sveta a celosvetovo sa zasadzuje za slobodu prejavu a budovanie mostov medzi kultúrami. Združenie bolo založené vo Francúzsku v roku 1956 ako mimovládna organizácia využívajúca štatút B UNESCO.

19. mája 2021|

Bola odovzdaná Cena SC AICT Elene BLahovej-Martišovej

Divadelnej dokumentaristke a publicistke Elene Blahovej-Martišovej bola v piatok 4. decembra slávnostne odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla. Ceremoniál sa uskutočnil v Prezidentskom salóniku historickej budovy Slovenského národného divadla. Večerom sprevádzala Michaela Mojžišová, podpredsedníčka SC AICT.

13. decembra 2020|

ELENE BLAHOVEJ-MARTIŠOVEJ bude v spolupráci so SND v piatok 4. decembra 2020 odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla

Divadelnej dokumentaristke a publicistke Elene Blahovej-Martišovej bude v piatok 4. decembra slávnostne odovzdaná Cena Slovenského centra AICT. Ceremoniál sa uskutoční v Prezidentskom salóniku historickej budovy Slovenského národného divadla od 18.00 hod. a bude spojený s umeleckým programom a rozhovorom s laureátkou. Moderátorkou podujatia bude zástupkyňa výboru SC AICT Michaela Mojžišová. Program je organizovaný v spolupráci so Slovenským národným divadlom, hudobnými hosťami večera budú Monika Fabianová, Ján Ďurčo a Branko Ladič. Autorom ceny je Martin Petrakovič, zbrojár z kostýmovej výroby Umeleckých a dekoračných dielní SND. Záznam z podujatia bude sprístupnený na www.operaslovakia.sk a www.snd.sk. Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov. V roku 2020 sa výbor SC ...

2. decembra 2020|

Štartuje nový projekt SMARTheatre zameraný na mladého diváka

Slovenské centrum AICT, ktoré je národnou sekciou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, štartuje novú iniciatívu nazvanú SMARTheatre zameranú na budovanie a kultivovanie mladého diváka, budúceho amatérskeho alebo i profesionálneho divadelného kritika a kritičky. Pilotný projekt ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt SMARTheatre je nasmerovaný na celé spektrum mladých ľudí, zámerom je otvárať divadlo širšej spoločenskej diskusii, hľadať presahy divadla s inými oblasťami, ako je film, výtvarné umenie, literatúra, filozofia, sociológia a podobne, ale aj naopak, získať pre divadelníkov spätnú väzbu na ich inscenácie od najmladšej a často aj najkritickejšej časti publika. Navrhuje inovatívne spôsoby komunikácie modernou formou, ktorá je ...

30. októbra 2020|

Spomienkové fragmenty z festivalu Divadlo v Plzni 2020

Organizátori 28. ročníka medzinárodného festivalu Divadlo v Plzni ešte v auguste dúfali, že festival budú môcť usporiadať s pôvodne plánovaným programom, čo tradične znamenalo možnosť konfrontácie najzaujímavejších inscenácií českých divadiel v uplynulej sezóne s tvorbou špičkových zahraničných súborov. Vírusová mizéria však nakoniec hrubo zasiahla (postihla je možná správnejší výraz) aj tento renomovaný medzinárodný festival. Zo zahraničných divadiel sme v hlavnom programe mohli vidieť nakoniec dva. Z toho SND z Bratislavy sa miesto pôvodne plánovanej inscenácie Dnes večer nehráme v réžii Jiřího Havelku nakoniec predstavilo s náhradným programom: textom Ľubomíra Feldeka Nepolepšený svätec v réžii Kamila Žišku. Inscenácia z Modrého salóna SND sa dostala na ...

18. októbra 2020|

Držiteľmi Ceny SC AICT 2020 za mimoriadny prínos sa stali KAROL HORÁK a ELENA BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ

Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov. V roku 2020 sa výbor SC AICT rozhodol cenu udeliť v zmysle štatútu tejto ceny až dvom laureátom, s prihliadnutím na výnimočnosť Roku slovenského divadla 2020. KAROLOVI HORÁKOVI za dlhoročnú pedagogickú prácu spätú s divadelnou tvorbou v Študentskom divadle Prešovskej univerzity a divadelnou prácou na Akademickom Prešove, Súťaži amatérskej umeleckej tvorby vysokoškolákov Slovenska, a v neposlednom rade za podnetnú divadelnovednú činnosť, v rámci ktorej tento rok vychádza šiesty diel zborníka Kontexty alternatívneho divadla a publikácia Horák - Polák (Hovory o divadle). ELENE BLAHOVEJ-MARTIŠOVEJ za neúnavný základný teatrologický výskum a nedoceniteľnú historiograficko-dokumentaristickú činnosť v oblasti divadla, z ktorej výsledkov čerpajú celé generácie divadelníkov, odborných pracovníkov a kultúrnych publicistov.

6. októbra 2020|

Kongres kritikov AICT/IATC sa presúva až na máj 2021

S ohľadom na celosvetový vývoj pandémie koronavírusu bolo v spolupráci s výkonným výborom EXCOM Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov prijaté rozhodnutie o posunutí termínu konania 30. svetového kongresu IATC/ AICT o celý rok, predbežne na 10. - 15 mája 2021. Na tento termín sa presúva aj konanie konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, ktorej príprava bola už vo fáze selektovania zaslaných abstraktov. Táto situácia nás, samozrejme, veľmi mrzí, a to nielen vo vzťahu k našim zahraničným kolegom, ale aj domácim divadelníkom, ktorých prácu sme chceli prezentovať v širokom medzinárodnom kontexte. Zostáva nám veriť, že sa bratislavský kongres uskutoční v náhradnom termíne v pôvodnom rozsahu.   ...

22. apríla 2020|

30. svetový kongres Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov IATC/AICT v Bratislave – zmena dátumu konania

V spolupráci s výkonným výborom EXCOM Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov bolo v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu prijaté rozhodnutie, že 30. svetový kongres IATC/ AICT, ktorý sa mal konať v máji v Bratislave, vrátane konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, pôvodne plánovanej na 14. mája 2020, sú nateraz presunuté na jesenný termín, o ktorom budeme včas informovať.   V tejto chvíli vyslovujeme poďakovanie doterajším podporovateľom konferencie a kongresu – hlavnému partnerovi Fondu na podporu umenia, ktorý akciu plánoval podporiť z verejných zdrojov a LITA, autorskej spoločnosti. Veríme, že ich dôveru nesklameme aj napriek sťaženej medzinárodnej aj domácej situácii. Za výbor Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) ...

18. marca 2020|
Go to Top