(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Pokračuje úspešný online projekt zameraný na mladého diváka – SMARTheatre.

Domovská stránka / Aktuality / Pokračuje úspešný online projekt zameraný na mladého diváka – SMARTheatre.

Slovenské centrum AICT, ktoré je národnou sekciou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, oznamuje pokračovanie úspešného online projektu SMARTheatre zameraného na budovanie a kultivovanie mladého diváka, budúceho amatérskeho alebo i profesionálneho divadelného kritika a kritičky. Už druhú fázu tejto vzdelávacej aktivity podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Pilotná fáza projektu sa uskutočnila už v sezóne 2020/2021. V rámci pokračovania iniciatívy prevedú lektorky a lektori pôsobiaci v oblasti divadelnej kritiky a teórie počas niekoľkých mesiacov (október 2021 – február 2022) účastníkov piatimi dielňami (činohra, opera, bábkové divadlo, muzikál, alternatívne divadlo), v ktorých budú pozerať a spoločne prostredníctvom online diskusií analyzovať vybrané divadelné tituly slovenských i svetových divadiel. Ako ukázala pilot, medzi mladými ľuďmi je záujem o divadlo a tento typ aktivity ocenili aj divadelníci, pre ktorých reakcie študentov sú vítanou spätnou väzbou.

Cieľovou skupinou budú žiaci a žiačky stredných škôl vo veku nad 15. Ide o generáciu, pre ktorú návšteva divadla nie je prvou voľbou, ale u ktorej by projekt mohol vzbudiť väčší záujem o divadlo, dať návod, ako čítať jazyk divadla, ako analyzovať divadelné hry, ako vyjadriť svoje pocity z divadelného predstavenia, ako vnímať divadlo v spoločenskom kontexte, a tiež, kde si o divadle možno prečítať viac informácií.

Práca so skupinami začne už pred návštevou divadla či prezretím divadelného záznamu priebežným poskytovaním informácií o kontexte divadla a konkrétnej inscenácie. Po zhliadnutí predstavenia bude tútor danej dielne moderovať online diskusiu študentov, či už formou chatu, alebo skypového či zoomového rozhovoru. Práca na jednom titule bude zo strany účastníkov a účastníčok ukončená „recenziou“, ktorá nemusí mať len klasickú písomnú formu, ale môže ísť napríklad aj o video, interview medzi účastníkmi, rozhovor s niektorým z interpretov videnej inscenácie alebo powerpointovú prezentáciu, v ktorej bude študent či študentka sumarizovať získané vedomosti a zážitky. Celý proces uzatvorí tútor záverečnou analýzou, v ktorej bude reflektovať reakcie študentov a vlastné skúsenosti. Súčasťou pokračovania projektu budú aj tematické kritické workshopy a návštevy zákulisia divadiel či osobné stretnutia s tvorcami.

Výsledkom pilotnej fázy bolo vytvorenie webovej stránky www.smartheatre.sk, kde je možné pozrieť si všetky výstupy účastníkov pilotnej fázy projektu. Ako sa ukázalo, pre diváka-tínedžera je vizuálne atraktívna a podnecuje samostatný a aktívny záujem o divadelné dianie na Slovensku.

Prínosom projektu je aj lepšie prezentovanie základného projektu SC AICT – webovej stránky www.monitoringdivadiel.sk, ako aj ďalších portálov a periodík venujúcich sa slovenskému divadlu, ktoré môžu byť pre mladých ľudí zaujímavé.

Projekt istým spôsobom supluje nedostatočný priestor, ktorý majú divadlo a dráma v rámci študijných osnov pre stredoškolákov, jeho prístup k študentom a študentkám charakterizuje neformálnosť, flexibilita, priateľskosť a úprimnosť, ktorá je prvým predpokladom otvorenej diskusie o divadle i spoločnosti. V prípade, že nebude možné ísť na predstavenie spolu s tútorkou, môže sa diskutovať aj o predstaveniach, ktoré si študenti pozrú zo záznamu. Výhodou online formy je aj to, že nediskriminuje tie a tých, ktorí žijú v regiónoch či v satelitoch hlavného mesta, a tiež, že je k dispozícii aj v čase možných obmedzení spojených s koronavírusom. Online forma je zároveň oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu než tradičnejšie projekty.

SMARTheatre je nasmerovaný na celé spektrum mladých ľudí, zámerom je otvárať divadlo širšej spoločenskej diskusii, hľadať presahy divadla s inými oblasťami, ako je film, výtvarné umenie, literatúra, filozofia, sociológia a podobne.Navrhuje inovatívne spôsoby komunikácie modernou formou, ktorá je dnes blízka mladým ľuďom.

Vedúcou projektu SMARTheatre je Zuzana Spodniaková, ktorá má okrem odborného divadelného vzdelania na VŠMU (réžia a dramaturgia) a Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV (doktorandské štúdium v odbore estetika) skúsenosť aj s pedagogickou prácou s mladými ľuďmi na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave a na Záklanej umeleckej škole Bernolákovo. K propagácii projektu a prihovoreniu sa mladým ľuďom budú v jeho priebehu okrem teatrológov a kritikov prizývaní aj umelci a umelkyne aktívne pôsobiaci v oblasti slovenského divadla. Tútormi dielní budú ďalej Lenka Dzadíková, Michaela Mojžišová, Zuzana Spodniaková, Milan Spodniak a Zuzana Timčíková.

Záujemcovia z celého Slovenska, ktorí sa chcú zúčastniť na tomto projekte, sa môžu prihlásiť do 30. 9. 2021 na adrese info@smartheatre.sk alebo vyplnení formulára na stránke projektu www.smartheatre.sk.

Kontakt:

Zuzana Spodniaková
info@smartheatre.sk
+421 908 626 617

Uverejnené: 9. septembra 2021Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top