(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Nový projekt SC AICT – Monitoring teatrologickej literatúry

Domovská stránka / Aktuality / Nový projekt SC AICT – Monitoring teatrologickej literatúry

Vážení priatelia,
s radosťou Vám oznamujeme, že Fond na podporu umenia podporil náš nový projekt Monitoring slovenskej teatrologickej literatúry.
 
Monitoring slovenskej teatrologickej literatúry má za cieľ vytvoriť priestor pre odbornú kritickú reflexiu nových publikácií v odbore divadelná veda s interdisciplinárnym presahom do blízkych umenovedných oblastí. Ide o iniciatívu vychádzajúcu z členskej základne Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), ktorá reaguje na minimálne možnosti publikovať rozsiahle analytické recenzie v divadelných a kultúrnych periodikách. Reflexia pôvodnej teatrologickej literatúry je prirodzenou súčasťou diskurzu o divadle a divadelnej vede a je tiež obohatením substanciálnych snáh SC AICT.
Zámerom projektu je podpora a rozvoj literárnej kritiky v oblasti teatrologickej literatúry. Odborná reflexia takto zameraných pôvodných slovenských publikácií je osobitne prínosná pre autorov a ich živý, pozitívne konfrontovaný profesionálny rast, rovnako pre odbornú verejnosť, v rámci ktorej majú možnosť vznikať konštruktívne diskurzy, a v neposlednom rade aj pre laickú verejnosť, ktorá má k teatrologickej literatúre blízko najmä prostredníctvom biografických publikácií a divadelných hier.
O projekte Monitoring teatrologickej literatúry uvažujeme v dlhodobom horizonte. Vznik jedinečnej platformy zhromažďujúcej recenzie a ponúkajúcej možnosť diskusie má byť ďalším impulzom a priestorom na kultiváciu kritiky ako odborného i publicistického žánru. Rovnako má za cieľ zvyšovať povedomie slovenskej verejnosti o divadelnej a literárnej reflexii. Tak ako sa nám v rámci projektu Monitoring divadiel na Slovensku darí už roky prispievať k zvyšovaniu úrovne divadelnej publicistiky a motivovaniu etablovaných i nových autorov, tak, veríme, sa nám podarí nastúpiť na rovnakú cestu aj v oblasti recenzovania teatrologických publikácií.
Koordinátorka/zodpovedná redaktorka: Diana Laciaková
Odborná redaktorka: Martina Vannayová
Jazyková redaktorka: Hana Rafčíková
 
Z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil FOND NA PODPORU UMENIA.

Uverejnené: 22. júna 2021Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top