(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

ELENE BLAHOVEJ-MARTIŠOVEJ bude v spolupráci so SND v piatok 4. decembra 2020 odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla

Domovská stránka / Aktuality / ELENE BLAHOVEJ-MARTIŠOVEJ bude v spolupráci so SND v piatok 4. decembra 2020 odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla

Divadelnej dokumentaristke a publicistke Elene Blahovej-Martišovej bude v piatok 4. decembra slávnostne odovzdaná Cena Slovenského centra AICT. Ceremoniál sa uskutoční v Prezidentskom salóniku historickej budovy Slovenského národného divadla od 18.00 hod. a bude spojený s umeleckým programom a rozhovorom s laureátkou. Moderátorkou podujatia bude zástupkyňa výboru SC AICT Michaela Mojžišová. Program je organizovaný v spolupráci so Slovenským národným divadlom, hudobnými hosťami večera budú Monika Fabianová, Ján Ďurčo Branko Ladič. Autorom ceny je Martin Petrakovič, zbrojár z kostýmovej výroby Umeleckých a dekoračných dielní SND. Záznam z podujatia bude sprístupnený na www.operaslovakia.sk a www.snd.sk.

Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov. V roku 2020 sa výbor SC AICT rozhodol oceniť v zmysle štatútu tejto ceny až dvoch laureátov, s prihliadnutím na výnimočnosť Roku slovenského divadla 2020.

ELENE BLAHOVEJ-MARTIŠOVEJ bola cena navrhnutá za neúnavný základný teatrologický výskum a nedoceniteľnú historiograficko-dokumentaristickú činnosť v oblasti divadla, z ktorej výsledkov čerpajú celé generácie divadelníkov, odborných pracovníkov a kultúrnych publicistov.

Druhému laureátovi, KAROLOVI HORÁKOVI, bola cena udelená za dlhoročnú pedagogickú prácu spätú s divadelnou tvorbou   v Študentskom divadle Prešovskej univerzity a divadelnou prácou na Akademickom Prešove, Súťaži amatérskej umeleckej tvorby vysokoškolákov Slovenska, a v neposlednom rade za podnetnú divadelnovednú činnosť, v rámci ktorej tento rok vychádza šiesty diel zborníka Kontexty alternatívneho divadla a publikácia Horák – Polák (Hovory o divadle).

Pánu Karolovi Horákovi bola cena odovzdaná 12. októbra 2020 v rámci otváracieho predstavenia Akademického Prešova. Túto cenu vytvoril výtvarník a výtvarný pedagóg Slavomír Capek. Reportáže z odovzdávania si môžete pozrieť na Facebooku a na webovej stránke SC AICT.

Aj tento rok Cenu SC AICT podporila spoločnosť Gesamtkunstwerk, ktorej srdečne ďakujeme za podporu aktivity, ktorá každoročne zviditeľňuje osobnosti divadelnej kritiky, teórie, histórie, prekladu, pedagogiky či manažmentu.

Mgr. Elena Blahová-Martišová (1943, Bratislava)

Divadelná dokumentaristka a publicistka

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpila do oddelenia dokumentácie Slovenského národného divadla. S prvou národnou scénou spojila celý profesionálny život (1968 – 2007). S veľkým prehľadom, intenzívnym osobným vzťahom a profesionálnym prístupom trpezlivo budovala a systemizovala dokumentačné základy archívu SND. Popri tom na vysokej odbornej úrovni pripravovala a spracúvala čiastkové väčšie či menšie materiály a podklady pre dramaturgie súborov divadla, novinárov  a ďalšiu odbornú verejnosť.

V roku 1996, pri príležitosti 75. výročia založenia SND, vyšla z jej pera užitočná publikácia SND 1920 – 1995 s podtitulom Fakty-Osobnosti-Udalosti, zahŕňajúca popri faktoch z histórie SND aj abecedný súpis všetkých umeleckých osobností, ktoré v divadle od jeho začiatkov pôsobili, prehľad premiér pôvodnej slovenskej tvorby, chronologický prehľad všetkých zahraničných zájazdov súborov SND a prehľad najvýznamnejších zahraničných dirigentov, spevákov a tanečníkov, ktorí v SND účinkovali. Jej najvýznamnejšie, najrozsiahlejšie, širšou odbornou verejnosťou bohato využívané teatrologické dielo vzniklo pri príležitosti  90. výročia vzniku SND . Je ním Súpis repertoáru Slovenského národného divadla 1920 – 2010, ktorý obsahuje nielen základný súpis jednotlivých inscenácií s hlavnými tvorcami  a personálne zloženie všetkých súborov a kolektívov pôsobiacich SND v každej z deväťdesiatich sezón, ale aj množstvo ďalších cenných informácií, ktoré boli dovtedy neznáme, neúplné, nepresné či nedostupné. Publikácia je výsledkom autorkinho systematického a vytrvalého základného výskumu, v ktorom sa opierala o originálne archívne pramene, podrobné štúdium dobovej tlače a tiež príslušnú, najmä memoárovú literatúru. Elena Blahová-Martišová ostala profesionálne aktívnou aj po odchode do dôchodku. Istý čas spolupracovala s dokumentačným oddelením Divadelného ústavu a dnes svojimi cennými historicko-dokumentačnými textami pravidelne prispieva do odborného portálu o opere, klasickej hudbe a balete Operaslovakia.sk.

Pripravila: Michaela Mojžišová.

Mediálnym partnerom Ceny SC AICT je Rádio Devín a Opera Slovakia.

Uverejnené: 2. decembra 2020Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top