(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Bola odovzdaná prvá z dvoch Cien SC AICT 2020 – Karolovi Horákovi

Domovská stránka / Aktuality / Bola odovzdaná prvá z dvoch Cien SC AICT 2020 – Karolovi Horákovi

Výtvarník a výtvarný pedagóg Slavomír Capek o idei a príprave ceny pre Karola Horáka povedal: (Cenou SC AICT je vždy stolička. Stolička, na ktorej divadelný vedec sedí a vníma divadlo, na ktorej sedí a uvažuje o divadle a na ktorej sedí, keď o divadle píše.) „Najcharakteristickejšou časťou tejto stoličky je jej kruhová dispozícia. Kruh patrí k archetypálnym tvarom, v rôznych kultúrach symbolizuje dokonalosť, harmóniu či transcendentno. Keďže je však stolička venovaná Karolovi Horákovi, ktorého práca s textom sa vyznačuje programovou dekompozíciou, vychádzal som z tohto konceptu. Pokúsil som sa kruhovú časť na sedenie vizuálne „naštrbiť“ tvarovým posunom. Odrezal som približne tretinu plochy kruhu spolu s prednou ľavou podperou a spätne prilepil v niekoľkocentimetrovom posune. V pravej časti kruhu som vo vertikálnej polohe inštaloval dva menšie polkruhy, ktoré „citujú“ a zmnožujú dominantný motív kruhu. Spod ľavej strany kruhu je do priestoru dynamicky vypustený solitérny fragment polkruhu, ktorý pre zmenu „spochybňuje“ suverenitu sedacej časti. Posledným komunikujúcim príspevkom k dekonštrukcii kruhu je štvrtina kruhu naznačená v ľavom dolnom rohu operadla. Všetky dodatočne pripevnené prvky sú variáciou na tému kruhu, ktorý je tu zámerne narušovaný. Tak ako život nie je dokonalý – divadlo na to poukazuje – tak je aj pôvodne dokonalý tvar sedacej časti zámerne „narušený“ komunikáciou s fragmentarizovanými časťami kruhových tvarov rôznych polomerov. Hawk!“

Ďakujeme Patrikovi Čechovi za poskytnutie fotografií.

Uverejnené: 5. novembra 2020Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top