(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Timcikova

Domovská stránka / Archívy pre Timcikova

Výzva na prihlásenie na workshop pre mladých kritikov na medzinárodnom festivale Divadelný svet Brno v Českej republike

AICT/IATC už po niekoľkýkrát organizuje workshop pre mladých divadelných kritikov. V roku 2024 sa bude tento workshop konať v rámci medzinárodného festivalu Divadelný svet Brno, ktorý sa uskutoční od 20. do 25. mája 2024. V týchto dňoch bude v Brne súbežne prebiehať aj medzinárodný kongres AICT/IACT.

23. februára 2024|

Ako sme zakladali Slovenskú sekciu AICT

Medzinárodná asociácia divadelných kritikov (AICT) vznikla v roku 1956. Československo však do nej vstúpilo až v roku 1988. Spočiatku sme nemali žiadnu domácu organizáciu, ani členskú základňu. Prípadnú komunikáciu navonok zabezpečoval a kontroloval pražský Divadelný ústav, na Slovensku sme o nejakej činnosti prakticky nič nevedeli, dá sa predpokladať, že takmer nijaká nebola. Situácia sa zmenila po páde starého režimu v novembri 1989. Na jar roku 1990 sme sa dohodli s českými kolegami, kritikmi a teoretikmi divadla, že založíme vlastné národné sekcie, slovenskú a českú, ktoré navonok budú vystupovať ako jedna, československá sekcia. V Prahe si zvolili za prezidenta (tak sa tomu vtedy hovorilo) českej časti Iva Osolsoběho, vynikajúceho vedca a dramaturga hudobného divadla, ktorý mal už vtedy dostatočné zahraničné skúsenosti. Na Slovensku bol na jar roku 1990 na zasadnutí Združenia slovenských divadelných kritikov a teoretikov zvolený Miloš Mistrík.

7. februára 2024|

2023 – Miloš Mistrík

V roku 2023 sa Slovenské centrum AICT rozhodlo udeliť Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla prof. PhDr. Milošovi Mistríkovi, DrSc., divadelnému teoretikovi, historikovi, pedagógovi, autorovi početných vedeckých publikácií a zakladateľovi Slovenskej sekcie AICT, ktorý sa významným spôsobom pričinil o zviditeľnenie slovenskej divadelnej kultúry aj v zahraničnom kontexte.

23. januára 2024|

Zasadnutie Medzinárodného výboru AICT/IATC v japonskom Tokiu

Dňa 12. septembra 2023 sa na pôde Kenzai Univerity Tokyu uskutočnilo druhé tohtoročné  osobné stretnutie výboru ExCom AICT/IATC, ktoré sa venovalo aktuálnym otázkam spojeným s činnosťou združenia, predovšetkým však príprave budúcoročného kongresu Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov v Brne, o ktorom výbor rozhodol v prvých mesiacoch roku 2023.

29. decembra 2023|

Slovenské centrum AICT udelí Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla

V roku 2023 sa Slovenské centrum AICT rozhodlo udeliť Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla prof. PhDr. Milošovi Mistríkovi, DrSc., divadelnému teoretikovi, historikovi, pedagógovi, autorovi početných vedeckých publikácií a zakladateľovi Slovenskej sekcie AICT, ktorý sa významným spôsobom pričinil o zviditeľnenie slovenskej divadelnej kultúry aj v zahraničnom kontexte.

4. decembra 2023|

Výzva na posielanie príspevkov na svetový kongres v Brne

Medzinárodná asociácia divadelných kritikov (IACT) organizuje v dňoch 20 - 26. mája 2024 v Brne svetový kongres na tému “Truth” in the Kafkaesque World of Theatre: Tragic or Comic? Výzva je určená všetkým Vám, členom aj nečlenom asociácie, a abstrakty je možné posielať do 19. novembra 2023. Súčasťou programovej rady kongresu je aj súčasná podpredsedníčka výboru Slovenskej sekcie AICT Zuzana Uličianska. Viac informácií o kongrese a výzve, okruhov tém a deadlinov nájdete v priložených súboroch v anglickom a francúzskom jazyku. BRNO-CONFERENCE.-CFP.-FrenchStiahnuť BRNO-CONFERENCE.CFP_.EnglishStiahnuť

23. októbra 2023|

Medzinárodná konferencia Divadlo v exile

Slovenské centrum AICT v spolupráci s Divadelným ústavom zorganizovali medzinárodnú konferenciu Divadlo v exile. Podujatie sa konalo v dňoch 18-19. mája 2023 v Bratislave v Štúdiu 12 v rámci festivalu Nová dráma 2023. Konferencia ponúkla priestor na diskusiu o témach ako divadelné osobnosti, tvorcovia a skupiny, ktoré tvorili alebo ešte aj tvoria v exile, vplyv divadelných tvorcov na krajinu exilu a naopak, o dobrovoľný i nútený umelecký exil, interkultúrne vplyvy, tradície v novom kultúrnom kontexte, vlastná skúsenosť s umeleckou tvorbou v exile, spolupráca s autormi v exile, divadlá na periférii.

3. augusta 2023|

Vyhodnotenie projektu Zahraničné aktivity SC AICT 2022

Účasti na medzinárodných podujatiach umožňujú slovenským teatrológom/teatrologičkám a kritikom/kritičkám udržiavať kontakt so súčasnou zahraničnou umeleckou tvorbou a zároveň upevňovať medzinárodné vzťahy v oblasti divadelnej reflexie. Grant Zahraničné aktivity SC AICT v roku 2022 poskytol možnosť vycestovať na zahraničné divadelné festivaly a divadelne orientované odborné podujatia 13 členom/členkám SC AICT. Celkovo bolo zrealizovaných 16 zahraničných ciest, z nich vzniklo 12 recenzií a štúdií, ktoré boli uverejnené v slovenských divadelne orientovaných periodikách.

31. júla 2023|

Festival v Avignone: Histoire(s) du Théâtre IV

Festival v Avignone patrí už niekoľko desaťročí k referenčným divadelným prehliadkam. Prezentuje sa tu bohatá paleta divadelných žánrov, od pouličného divadla či komorných produkcií až po veľké výpravné inscenácie. Od roku 2018 sú súčasťou festivalového programu aj svetové premiéry inscenácií z cyklu Histoire(s) du Théâtre, vytvorených pod značkou Mestského divadla v Gente – NTGent.

28. augusta 2022|

Staršie podujatia (2003-2017)

SC AICT spoluorganizovalo od svojho založenia viaceré semináre a diskusie. Seminár na tému Povolanie: Kritik sa konal v júni 2003 aj s účasťou poľských kritikov v priestoroch Štúdia 12. Spoluusporiadateľmi boli Divadelný ústav, Poľský inštitút v Bratislave, Kabinet divadla a filmu SAV a ČaBF VŠMU. V júni 2004 zorganizovalo SC AICT hodnotiace stretnutie O sezóne po sezóne. Medzinárodný divadelný seminár Hlasy novej Európy sa uskutočnil v septembri 2004 ako sprievodné podujatie Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra. V júni 2006 sa v Martine z iniciatívy SC AICT a v spolupráci s Divadelným ústavom konal seminár Problém: divadlo. Na festivale Dotyky a spojenia 2012 sa opäť uskutočnila diskusia s názvom Mediálny dopyt po divadle.

7. mája 2017|
Go to Top