(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Medzinárodná konferencia Divadlo v exile

Domovská stránka / Zorganizované podujatia / Medzinárodná konferencia Divadlo v exile

Slovenské centrum AICT participovalo odborne na medzinárodnej konferencie Divadlo v exile, ktorú pripravil Divadelný ústav ako hlavný organizátor. Podujatie sa konalo v dňoch 18-19. mája 2023 v Bratislave v Štúdiu 12 v rámci festivalu Nová dráma 2023.

Konferencia ponúkla priestor na diskusiu o témach ako divadelné osobnosti, tvorcovia a skupiny, ktoré tvorili alebo ešte aj tvoria v exile, vplyv divadelných tvorcov na krajinu exilu a naopak, o dobrovoľný i nútený umelecký exil, interkultúrne vplyvy, tradície v novom kultúrnom kontexte, vlastná skúsenosť s umeleckou tvorbou v exile, spolupráca s autormi v exile, divadlá na periférii.

Vojna na Ukrajine, autoritatívne politické režimy v Bielorusku, Rusku i v iných krajinách sveta obmedzujú umelcov v slobode a tvorbe. Odpoveďou môže byť vnútorný exil – otvorená revolta, boj proti režimu alebo, naopak, úplné stiahnutie sa do úzadia, a tak isto vonkajší exil – emigrácia, exil a tvorba v slobodných demokraciách. Boj s politickým režimom, prenasledovanie, opustenie svojej rodnej krajiny, strata zázemia, adaptovanie sa na nové životné podmienky a ďalšie problémy spojené s exilom spôsobujú mnoho tráum a stavajú emigrantov pred ťažké životné, profesijné a umelecké rozhodnutia. Žiaľ, ako v minulosti, tak aj dnes musia umelci čeliť týmto problémom. Na druhej strane, emigrácia a exil už nemusia znamenať len vynútenú reakciu na nepriaznivú vojnovú, ekonomickú či politickú situáciu v danej krajine. V časoch globalizácie a multikulturalizmu a v kontexte divadla a umenia naberá slovo exil celkom nové významy. Možnosť dobrovoľného exilu, či už vnútorného, alebo vonkajšieho, môže pre umelcov znamenať príležitosť objavovať, prepájať, negovať či transformovať umelecké tradície domovskej krajiny s krajinou exilu. Dobrovoľný exil a globálna migrácia sa dajú chápať ako jeden z fenoménov, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu divadla. Na lokálnej úrovni chápeme exil ako možnosť oslobodiť sa a dištancovať sa od zabehnutých umeleckých foriem a prúdov, ako presun divadla z centra na perifériu či ako presun z kamenných divadiel do rôznych industriálnych a nedivadelných priestorov. Medzinárodná konferencia otvorila diskusiu o tom, ako historický i súčasný kontext divadla a dramatickej tvorby v exile prehlbujú a definujú súčasný stav divadla v globalizovanom svete.

Program konferencie:

Piatok, 19. mája:

9.50 – 10.00 Úvodné slovo

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.

prof. Patrice Pavis

10.00 – 12.00 Prvá časť:

Migračné naratívy ako pedagogická úloha divadla

prof. Stephen Elliot Wilmer (Írsko)

Vojna a epocha v mestách…

Lasha Chkhartishvili, PhD. (Gruzínsko)

Pamäť ako pilier identity v exile vs. pamäť ako zdroj traumy v dokumentárnom divadle

Mgr. Iryna Serebriakova (Ukrajina)

V kreatívnom obkľúčení: ukrajinská exilová dramaturgia

Sasho Ognenovski, PhD. (Severné Macedónsko)

12.00 – 13.30 Obedná pauza

13.30 – 15.00 Druhá časť:

Komunita a jej problémy: estetické obmedzenia divadla v prípadoch vysídlenia

Richard Pettifer (Nemecko/Austrália)

Národné divadlo v exile. Tvorivý protikrízový manažment (praktické otázky) (ONLINE)

Mgr. Volha Kulikouskaya (Bielorusko)

Všetci naši migranti: miesto a vysídlenie v izraelskom divadle (ONLINE)

Sarit Cofman-Simhon, PhD. (Izrael)

15.00 – 15.30 Záverečná diskusia a slovo na záver

Konferenciu moderoval profesor Patrice Pavis.

Uverejnené: 3. augusta 2023Kategórie: Zorganizované podujatia

Zanechajte komentár

Go to Top