(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Vyhodnotenie projektu Zahraničné aktivity SC AICT 2022

Domovská stránka / Zahraničné aktivity / Vyhodnotenie projektu Zahraničné aktivity SC AICT 2022

Účasti na medzinárodných podujatiach umožňujú slovenským teatrológom/teatrologičkám a kritikom/kritičkám udržiavať kontakt so súčasnou zahraničnou umeleckou tvorbou a zároveň upevňovať medzinárodné vzťahy v oblasti divadelnej reflexie. Grant Zahraničné aktivity SC AICT v roku 2022 poskytol možnosť vycestovať na zahraničné divadelné festivaly a divadelne orientované odborné podujatia 13 členom/členkám SC AICT. Celkovo bolo zrealizovaných 16 zahraničných ciest, z nich vzniklo 12 recenzií a štúdií, ktoré boli uverejnené v slovenských divadelne orientovaných periodikách.

Prednáškové turné M. Mojžišovej a D. Inštitorisovej venované prezentácii slovenského divadla v srbských divadelných a akademických inštitúciách v Srbsku (25. – 27. 10. 2023, Báčsky Petrovec, Nový Sad, Belehrad) sa stretlo s odozvou aj v miestnych masmédiách (noviny Hlas ľudu, regionálne televízie: https://www.facebook.com/tvpetrovec/videos/584866286747125, 0:46-7:46;  https://media.rtv.rs/sk/dobry-vecer-vojvodina/78064, 13:43-20:48).

Keďže naše stavovské združenie si uvedomuje dôležitosť formácie nastupujúcej generácie divadelných kritikov, na festivale Divadlo v Plzni sa popri skúsených kritikoch a kritičkách zúčastnili i predstavitelia najmladšej generácie členov SC AICT, študenti predposledného ročníka VŠMU Dominika Dudášová a Adam Nagy. V rámci festivalového programu sa konala aj diskusia „Ako sa žije divadelným kritikom?“, v ktorej slovenskú stranu zastupovali Karol Mišovic a Martina Mašlárová.

V rámci grantu sme vyúčtovali ročné členské do Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za slovenskú sekciu vo výške 200 Eur. Podpredsedníčka SC AICT Zuzana Uličianska sa aj počas tohto roka aktívne zúčastňovala online aj live stretnutí Výkonného výboru AICT-IATC, ktorého je členkou od roku 2019.

Publikované výstupy grantu:

Festival d´Avignon – Avignon, Francúzsko (8. – 24. 7. 2022)

KNOPOVÁ, Elena. The Festival d’Avignon – a Shared Cultural Experience as a Way Forward. In Slovenské divadlo, 2022, roč. 70, č. 3, s. 296 – 311. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=29011

KUČOVÁ, Katarína. Festival v Avignone: Histoire(s) du Théâtre. Dostupné na internete: https://aict.sk/festival-v-avignone-histoires-du-theatre-iv/

TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Avignonské festivalové „zajatie“. In kød, 2022, roč. 16, č. 9, s. 29 – 34

Rossini Opera Festival – Pesaro, Taliansko (14. – 18. 8. 2022)

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Osviežujúca komika i angažované divadlo. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 13 – 14

UNGER, Pavel. Rossini Opera Festival zrkadlil súčasné interpretačné trendy. In Operaslovakia.sk, 21. 8. 2022. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/rossini-opera-festival-2022-zrkadlil-sucasne-interpretacne-trendy/

Medzinárodný divadelný festival Divadlo – Plzeň, Česko (14. – 19. 8. 2022)

FERUSOVÁ, Zuzana. Divadlo Plzeň 2022: Pokojná slávnosť uprostred nepokojného sveta. In mloki.sk, 20. 11. 2022. Dostupné na internete: https://mloki.sk/divadlo-plzen-2022-pokojna-slavnost-uprostred-nepokojneho-sveta/

MIŠOVIC, Karol. Opäť kvalitný ročník Divadla v Plzni. In kød, 2022, roč. 16, č. 9, s. 39 – 40.

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Medzinárodný festival Divadlo v Plzni. Alternatívna opera aj výrazná scénická hudba. In Operaslovakia.sk, 20. 9. 2022. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/medzinarodny-festival-divadlo-v-plzni-alternativna-opera-aj-vyrazna-scenicka-hudba/

NAGY, Adam. Vyjadriť sa alebo mlčať? In Reflektor, 14. 2. 2023. Dostupné na internete: https://medium.com/reflektor-df-v%C5%A1mu/vyjadri%C5%A5-sa-alebo-ml%C4%8Da%C5%A5-f38bb366f5df.

Medzinárodný divadelný festival Boska Komedia – Krakov, Poľsko (7. – 18. 12. 2022)

LACIAKOVÁ, Diana. Festival Boska Komedia: spoločensko-politické a estetické aspekty poľského divadla. In Slovenské divadlo, 2023, roč. 71, č. 1, s. 80 – 94. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=30186

TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Sviatočne a božsky v poľskom divadle. In kød, 2023, roč. 17, č. 3, s. 36 – 41. 

PUKAN, Miron. Medzinárodný divadelný festival Boska Komedia. Po stopách poľského tabu. Dostupné na internete: https://aict.sk/medzinarodny-divadelny-festival-boska-komedia-po-stopach-polskeho-tabu/

Uverejnené: 31. júla 2023Kategórie: Zahraničné aktivity

Zanechajte komentár

Go to Top