(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

2023 – Miloš Mistrík

Domovská stránka / Cena SC AICT / 2023 – Miloš Mistrík

V roku 2023 sa Slovenské centrum AICT rozhodlo udeliť Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla prof. PhDr. Milošovi Mistríkovi, DrSc., divadelnému teoretikovi, historikovi, pedagógovi, autorovi početných vedeckých publikácií a zakladateľovi Slovenskej sekcie AICT, ktorý sa významným spôsobom pričinil o zviditeľnenie slovenskej divadelnej kultúry aj v zahraničnom kontexte.

Miloš Mistrík sa počas svojho kariérneho pôsobenia zaoberal a dodnes sa zaoberá predovšetkým dejinami divadla a drámy a francúzskym divadlom. Je autorom aj editorom mnohých knižných publikácií. Za všetky spomeňme Blaho Uhlár (1990), Sto slovenských hier (1992), Kapitoly o hereckom umení, ktorá vyšla už aj v druhom vydaní (1994, 2005), Aj dráma je len človek… (2004), Herecké techniky 20. storočia (2018), Adolphe Appia – Dielo živého umenia (2020), Rytmika. Hellerau a Jaques-Dalcroze (2021). Nemecko-slovenská publikácia Max Reinhardt a/und Bratislava/Pressburg (2019) bola ocenená výročnou cenou Literárneho fondu v oblasti divadla.

Miloš Mistrík sa aktívne venoval aj pedagogickej činnosti, prednášal na domácich i zahraničných vysokých školách. Pôsobil na Akadémii umení v Banskej Bystrici a ako mimoriadny profesor vyučoval aj na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 2003-2004 prednášal ako hosťujúci profesor na Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle.

Slávnostný ceremoniál odovzdávania Ceny SC AICT sa uskutočnil dňa 6. 12. 2023 o 17:30 hod. v Modrom salóne Slovenského národného divadla. Autorom výtvarného návrhu a realizácie artefaktu ceny za rok 2023 je slovenský scénický a kostýmový výtvarník, riaditeľ Umeleckých a dekoračných dielní SND, Peter Čanecký. Cenu laureátovi odovzdala členka SC AICT, teatrologička Elena Knopová.

Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov.

Partnerom Ceny SC AICT je už od jej vzniku spoločnosť Gesamtkunstwerk, s.r.o., ktorá tak každoročne prispieva k zviditeľňovaniu osobností divadelnej kritiky, teórie, histórie, prekladu, pedagogiky či manažmentu.

Uverejnené: 23. januára 2024Kategórie: Cena SC AICT

Zanechajte komentár

Go to Top