(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

30. svetový kongres a valné zhromaždenie medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT / IACT sa konali v Brne

Domovská stránka / Zahraničné aktivity / 30. svetový kongres a valné zhromaždenie medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT / IACT sa konali v Brne

Medzinárodná asociácia divadelných kritikov AICT / IACT má za sebou výročný 30. svetový kongres, v rámci ktorého sa uskutočnilo aj valné zhromaždenie tejto neziskovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou. Stretnutie zástupcov jednotlivých národných sekcií AICT / IACT sa za štandardných okolností zvykne konať pravidelne každé dva roky. Uskutočnenie posledného plánovaného kongresu, ktorý mal prebiehať v Bratislave v roku 2020, žiaľ, napokon znemožnila pandémia ochorenia Covid-19, v roku 2021 sa voľba do nového výkonného výboru podobne ako udelenie Ceny Thalie odohrala online. Po takmer šiestich rokoch sa členom medzinárodnej asociácie podarilo v hojnom počte opäť stretnúť naživo, hostiteľom podujatia sa stalo mesto Brno. Svetový kongres a valné zhromaždenie tu prebehli v dňoch 20. – 26. mája 2024 pod záštitou hlavného organizátora PerformCzech/Inštitútu umenia a divadla v spolupráci s Národným divadlom Brno, festivalom Divadelný svet Brno a Českým centrom AICT, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Českej Republiky, Národného plánu obnovy a Generation After.

Jedným z ústredných bodov programu kongresu bola medzinárodná konferencia na tému “Truth” in the Kafkaesque World of Theatre: Tragic or Comic? („Pravda“ v kafkovskom svete divadla: Tragické alebo komické?). Trinásť rečníkov z desiatich krajín (Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Hongkong, Japonsko, Južná Kórea, Slovensko,  Švédsko) prednieslo príspevky a filozoficko-esejistické úvahy o súčasnom divadelnom a performatívnom umení a jeho reflexii, na ktoré sa pozreli optikou kafkovských tém, hodnôt či kafkovskej poetiky. Slovensko na konferencii reprezentovali dvaja členovia SC AICT. Dária Fojtíková Fehérová vystúpila s príspevkom na tému Antimýty o Slovensku, kde sa zamýšľala nad súvislosťami pri divadelnom zobrazovaní slovenských „hrdinov“; Martin Boszorád v referáte s názvom O kultúrnej viralite „parrhesiastického“ Kafku a kafkovského“ hľadal to „kafkovské“ v podobách súčasnej popkultúry. Za prípravu konferencie boli za ExCom zodpovední Zuzana Uličianska a Savas Patsalidis, šéfredaktor časopisu Critical Stages, vo výbore, ktorý hodnotil zaslané abstrakty, bola popri nich aj Hana Strejčková z Českého strediska AICT.

Dôležitým bodom programu kongresu a valného zhromaždenia boli voľby do výkonného výboru ExCom. Skvelou správou je, že slovenská sekcia AICT / IACT bude mať v tomto dôležitom desaťčlennom orgáne aj naďalej svoje zastúpenie. Doposiaľ nás v ňom reprezentovala Zuzana Uličianska, ktorá bola do výkonného výboru zvolená v roku 2018 na kongrese v Petrohrade a zotrvala v ňom dve funkčné obdobia. Počas svojho pôsobenia participovala na viacerých významných medzinárodných podujatiach. Popri inom sa zúčastnila rokovania ExComu-u v Prahe počas Pražského Quadriennale ´23, podieľala sa aj na príprave a samotnom koncepte medzinárodnej konferencie Moc divadla / Divadlo moci, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s časopisom Critical Stages a hostiteľmi z Národného divadla Brno v júni 2023. V septembri 2023 sa zúčastnila rokovania ExCom-u v japonskom Tokyu, na ktorom sa spolu s ďalšími zástupcami venovali otázkam spojeným s činnosťou združenia, aj príprave nastávajúceho  svetového kongresu v Brne.

Sme veľmi radi, že štafetu po Zuzane Uličianskej preberá úspešne zvolená kandidátka Dária Fojtíková Fehérová. Vo výbore sa stretne s kolegami a kolegyňami z Kanady, Českej republiky, Francúzska, Grécka, Japonska, Rumunska, Srbska, Švédska a Thajska. Prezidentom združenia ostáva aj v nasledujúcich dvoch rokoch Jeffrey Eric Jenkins (USA), tajomníčkou Natalia Tvaltchrelidze (Gruzínsko). Súčasťou kongresového programu bolo aj odovzdanie ceny Thalia nemeckej teatrologičke Erike Fischer-Lichte za celoživotný prínos v teatrologickej oblasti.

Keďže brniansky kongres prebiehal súbežne s medzinárodným festivalom Divadelní svět Brno a špeciálne pripravenou showcase českého divadla, hostia a členovia jednotlivých národných sekcií AICT/IACT mali po celodenných pracovných stretnutiach možnosť nahliadnuť do súčasnej českej divadelnej scény. Viac o festivale, jeho dramaturgii a konkrétnych inscenáciách, na ktorých sa podieľali aj niektorí slovenskí tvorcovia, si budete môcť prečítať v texte divadelnej kritičky a členky Slovenského centra AICT Tamary Vajdíkovej v časopise kød-konkrétne o divadle. Slovensko na svetovom kongrese a medzinárodnej konferencii v Brne okrem vyššie spomenutých členov reprezentovala aj predsedníčka SC AICT Michaela Mojžišová, členka výboru Zuzana Timčíková a členka SC AICT Jana Wild ako oficiálne delegátky za Slovensko. Cestu a pobyt na kongrese a jeho sprievodných podujatiach členkám a členovi slovenskej sekcie AICT / IACT podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Viac o kongrese, jeho jednotlivých bodoch programu, konferencii a fotografie z podujatí nájdete na webovom odkaze nižšie

Uverejnené: 4. júna 2024Kategórie: Zahraničné aktivity

Zanechajte komentár

Go to Top