(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Pilotná fáza online projektu SMARTheatre sa priblížila k záveru

Domovská stránka / Aktuality / Pilotná fáza online projektu SMARTheatre sa priblížila k záveru

Slovenské centrum AICT zrealizovalo v uplynulých mesiacoch pilotný projekt vzdelávania mladých v oblasti divadla s názvom SMARTheatre. Zameraný bol na budovanie a kultivovanie mladého diváka, možno aj budúceho profesionálneho divadelného kritika či kritičky. Práce sa začali na jeseň roku 2020 vďaka podpore hlavného partnera FPU, ktorý podporil projekt z verejných zdrojov v rámci mimoriadnej „covidovej výzvy“ na online vzdelávacie projekty. Cieľovou skupinou boli žiaci stredných škôl, ale záujem prejavilo aj niekoľko študentov vysokých škôl, ktorých téma výchovy k divadlu zaujímala. Ako sa ukázalo, vybraným účastníkom bol projekt nápomocný aj pri príprave na vysokoškolské štúdium divadelného zamerania alebo pri publikovaní na profesionálnych platformách.
Počas pilotnej fázy projektu sa odohralo cca 60 diskusií o vyše 20 predstaveniach v online priestore. Vyše 50 študentov pracovalo v 2-15-členných skupinkách a pod vedením piatich tútorov z radov divadelných kritikov a teoretikov v žánrovo rozdelených dielňach – činohra, opera, bábkové divadlo, alternatívne divadlo a muzikál. Pravidelná účasť študentov na stretnutiach potvrdila, že o tento typ aktivity je reálny záujem.
Na projekte participovalo 15 divadiel, ktoré ponúkli študentom možnosť zhliadnuť záznamy ich divadelných inscenácií. Tvorcovia a interpreti niektorých inscenácií prijali aj pozvanie na diskusiu so študentmi.
Práce na jednom titule boli zo strany účastníkov ukončené formou „kreatívnej recenzie“, v ktorej študenti a študentky sumarizovali získané vedomosti. Mali tak možnosť o divadle nielen diskutovať, ale aj vyjadriť svoje názory prostredníctvom klasických písaných recenzií, no tiež video recenzií, powerpointových prezentácií, interview medzi účastníkmi, rozhovormi s niektorým z tvorcov alebo interpretov videnej inscenácie. Ďalšou možnosťou bolo reagovať na videné predstavenie vlastnou autorskou tvorbou v podobe literárnych, výtvarných aj hudobných prác.
K výsledkom prvej fázy patrí aj vytvorenie webovej stránky www.smartheatre.sk s vizuálom i štýlom atraktívnym pre mladých divákov. Na stránke sú pravidelne zverejňované výstupy účastníkov projektu, aby tak mohli inšpirovať aj ďalších mladých ľudí v ich vzťahu k divadelnému umeniu. Odkazy na výstupy a ďalšie aktivity projektu je takisto možné sledovať na sociálnych sieťach, konkrétne facebook a instagram.
Organizátori projektu majú ambíciu nadviazať na úspešnú prvú etapu a pokračovať aj v roku 2021 v kombinácii online a živých stretnutí. Projekt istým spôsobom supluje nedostatočný priestor, ktorý majú divadlo a dráma v rámci stredoškolských študijných osnov. Jeho hlavným mottom sú neformálnosť, flexibilita, priateľskosť a úprimnosť, ktoré sú prvým predpokladom otvorenej diskusie o divadle i spoločnosti.
Ako sa ukázalo, výhodou online formy projektu je aj to, že nediskriminuje tých, ktorí bývajú v regiónoch. Ukázalo sa, že o pilotný projekt mali záujem aj študenti z menších miest, v ktorých nie sú stále divadelné scény, pričom viacerí z nich doteraz nemali s divadlom priamu skúsenosť.
K doterajším piatim uvedeným dielňam by sme v roku 2021 potenciálne radi pridali ešte ďalšie, venované iným žánrom a druhom divadla podľa konkrétneho záujmu študentov.

Kontakt pre médiá: Mgr. art. Zuzana Spodniaková, PhD., info@smartheatre.sk, +421 908 626 617
Výber z reakcií divadelníkov a účastníkov na projekt SMARTheatre

„Projekt SMARTheatre hodnotím veľmi pozitívne aj z toho dôvodu, že flexibilne reaguje na súčasnú pandemickú situáciu a že našiel funkčné formy komunikácie a neformálneho vzdelávania o divadelnom umení aj v online priestore, ktorý je dnešným mladým ľuďom do veľkej miery blízky a prirodzený.
Projekt zároveň prináša pozitívny efekt smerom k samotným divadlám a tvorcom, ktorých tvorbu takto propaguje a sprostredkováva novým cieľovým skupinám.“
Mgr. Slavka Civáňová, PhD. Dramaturgička a projektová manažérka Divadla Andreja Bagara v Nitre

„Projekt približuje divadlo mladým ľuďom, ktorí majú o divadlo záujem a považujú ho za atraktívne, ale žiaľ, nie každý z nich má možnosť vo svojom okolí divadlo navštevovať.
Sama som sa ako dramaturgička inscenácie Antigona spoločne s Božidarou Turzonovovou, jedného takého stretnutia zúčastnila. Z následných reakcií študentov je zrejmé, že veľmi citlivo vnímali tému aj naše komentáre k procesu tvorby.
Projekt tak podporuje a rozvíja nielen kritické, ale aj tvorivé ambície účastníkov. Ich práce sú zároveň relevantnou reflexiou súčasného divadla očami mladých divákov.
Obzvlášť v súčasnej situácii, kedy nie je možné chodiť do divadla osobne, je projekt SMARTheatre nesmierne potrebným pre udržanie kontaktu mladých ľudí s divadelnou tvorbou na Slovensku.
Projekt sa zároveň ukázal ako veľmi prínosný v príprave žiakov stredných škôl k prijímacím pohovorom na vysokoškolské štúdium divadelného zamerania.“
Mgr. art. Darina Abrahámová
Dramaturgička Činohry SND

„Je obdivuhodné, že v dnešnej dobe vznikla platforma venujúca sa výchove mladých ľudí, ktorí postupne dokážu umeniu lepšie rozumieť a chápať zákonitosti, ktoré ho ovplyvňujú a kreujú. Ľudia ochotní venovať čas a energiu tým, ktorí nechcú byť iba obyčajní „art-konzumenti“, ale ktorí dokážu správnym spôsobom analyzovať videné či počuté a následne poskytnúť adekvátnu spätnú väzbu tvorcom. Je to skutočne náročné poslanie, pretože umenie je v prevažnej miere chápané subjektívnym pohľadom. Avšak práve mladý divák dokáže svojím špecifickým komunikačným jazykom oveľa viac priblížiť umenie aj tým, ktorí k nemu pristupujú rezervovane či dokonca s dešpektom. Pokiaľ sa nám podarí k umeniu prilákať stále viac mladých ľudí a my dokážeme s nimi komunikovať na úrovni, bez zbytočného mentorstva a podceňovania ich názoru, docielime zdravú konfrontáciu generácií, ktoré sa budú vedieť pochopiť a vzájomne dopĺňať. A to je aj pre umenie či jeho tvorcov veľmi podstatný základový kameň, na ktorom sa môže odvíjať sľubný a tak potrebný umelecký odraz každej doby. Preto veľmi fandím iniciatíve SMARTheatre v jej odhodlaní byť svetlom pre tých, ktorí nechcú umenie len absorbovať, ale aj spoznávať.“
Mgr. art. Šimon Svitok
Umelecký šéf Štátnej opery

„Online dielne SMARTheatre som sa zúčastnila z pozície režisérky inscenácie, ktorá bola podrobená rozboru a kritike prihlásených mladých účastníkov. Z videohovoru sa stal dvojhodinový dialóg, v ktorom sa (na moje príjemné prekvapenie) pomerne veľká skupina mladých ľudí aktívne a podrobne zaujímala o divadlo, jeho jazyk, spracované témy a formu, ktorú témy dostali. Toľko spätnej väzby a podnetných otázok niekedy tvorca nezažije ani v časoch osobných stretnutí mimo pandémie.“
Alžbeta Vrzgula, režisérka, Uhol_92

„Projekt SMARTheatre ponúkol stredoškolským študentom jedinečnú možnosť prizrieť sa
divadlu bližšie. Ľudia z praxe si nás vzali pod krídla a veľmi príjemným, uvoľneným
a priateľským spôsobom nás učili, ako dať na papier to, čo na javisku vidíme.
Ako členka dielne bábkového divadla som pracovala pod vedením Lenky Dzadíkovej. Cítila
som sa veľmi príjemne a vedela som, že robím v priateľskom prostredí. Pri písaní recenzií
som mala voľnú ruku. Mohla som si zvoliť formu, aká mi bola príjemná, a to ma veľmi
potešilo. Spätnú väzbu s korektúrami som vždy dostala rýchlo. Veľkou výhodou bola aj
flexibilita deadlinov, vzhľadom na to, že v maturitnom ročníku a pri prijímačkách na VŠ je tých deadlinov naozaj mnoho.
Tento projekt považujem za veľmi prínosný. Ako študenti sme mali možnosť nie len sa
naučiť čosi nové, ale rovnako si spríjemniť bytie v lockdowne a pozrieť si mnoho inscenácií,
ku ktorým by sme sa za normálnych okolností ani nemuseli dostať.“
Zorana Vesna Gemzová, 18 rokov, Kežmarok
účastníčka dielne Bábkové divadlo

„Bola som milo prekvapená z neformálneho prístupu. Už po pár úvodných stretnutiach sme sa všetci uvoľnili a vytvorili sme skupinku nadšených divadelníkov. Študenti tak boli otvorenejší a nebáli sa svoje názory povedať a súčasne konfrontovať s názormi ostatných. Po diskusii každý z účastníkov vypracoval svoj kreatívny výstup, v ktorom vyjadril svoje pocity z videnej inscenácie.
Výhodou online prostredia bolo najmä to, že sa mohli do projektu prihlásiť účastníci z rôznych kútov Slovenska. Všetkým nám chýbal živý kontakt s divadlom, no mali sme obrovskú radosť z toho, že vďaka projektu sa môžeme stretávať, pozerať, diskutovať, či písať.
Študenti, ktorí sa do projektu prihlásili, mali o divadlo skutočný záujem. Na diskusiách s hosťami kládli podnetné otázky, zaujímali sa aj o život v zákulisí či o herecké osobnosti.
Som veľmi rada, že som sa mohla do projektu zapojiť a vidieť, že aj medzi súčasnými študentmi sa nachádzajú osobnosti, ktoré sú ochotné objavovať územia slovenskej či svetovej dramatiky, na ktoré počas vyučovania nie je dostatok času. Stačí im len vytvoriť priestor a dať čas, ktorý potrebujú.“
Katarína Krokošová, 25 rokov, Zvolen
účastníčka dielne Činohra

SMARTheatre považujem za veľmi hodnotný a prínosný projekt pre ľudí, ktorí majú divadlo radi a chceli by zlepšiť svoje divácke zručnosti. Po zhliadnutí akéhokoľvek predstavenia má človek potrebu podeliť sa so svojimi dojmami, porozprávať sa o režisérovej interpretácii, zhodnotiť herecké či spevácke výkony atď. No na takúto debatu zväčša nie je priestor ani čas. Všetci sa ponáhľajú na vlak, domov…, jednota publika sa po rozsvietení svetiel v sále vytráca a každý sa opäť vracia do bubliny svojho života. Možnosť rozprávať sa o divadle, ktorú projekt ponúka, je vskutku niečo jedinečné, čo potrebuje každý divák, úplný laik i skúsený harcovník či kritik. Keď sa však táto debata vedie pod „dozorom“ teatrológa, muzikológa, kritika…, dostáva sa na úplne inú úroveň, stáva sa odbornou, no vždy priateľsky uvoľnenou. Ďalším obrovským plusom je i potreba kritického výstupu. Pritom to nemusí byť len klasická písaná kritika, moji spoluúčastníci vytvorili básne, videá, komixy, plagáty, úvahy atď. Pre mňa malo najväčší prínos zdokonaľovanie sa v písomnom prejave. Pri písaní slohov v škole sa, bohužiaľ, obmedzujeme na, zväčša, nezaujímavé témy a jedinou motiváciou je známka, ktorá je zároveň aj jedinou spätnou väzbou od učiteľa. Technicky by bolo, samozrejme, nemožné, aby učiteľ hodnotil a redigoval každú jednu vetu, výber slov, dával text na prepracovanie. V rámci SMARTheatre to bolo vďaka malým pracovným skupinám možné, a tak sa z písania stalo cibrenie štýlu, spôsobu vyjadrovania sa. Keď dostanete text niekoľkokrát na autokorektúru, postupne sa naučíte vyjadrovať svoje myšlienky tak, aby boli hodné publikácie.
Pandémia dala projektu ešte jednu pridanú hodnotu, ktorou je nutnosť online formy. Zdá sa to nelogické, veď nie je nad osobný kontakt, no táto podoba robí projekt dostupným naozaj pre každého. Predstavení a diskusií sa tak môžu zúčastniť ľudia z vidieka i miest, zo západu i východu republiky.
Projekt SMARTheatre ako možnosť kriticky uvažovať o divadle hodnotím veľmi pozitívne a vidím jeho obrovský prínos pre formovanie mladého a kultúrneho človeka-diváka, na ktorého, žiaľ, divadlá neupriamujú veľkú pozornosť.“
Daniel Ševčík, 18 rokov, Trenčín, účastník dielní Opera a Činohra

„Tento projekt sa mi do života priplietol úplnou náhodou, no po krátkej účasti ma úplne pohltil. Teším sa na každú hodinu muzikálových a činoherných dielní, ktoré som si z ponuky mala možnosť vybrať.
Po videní nového predstavenia mi spoločný rozbor diela na hodine vždy pomáha objaviť nové javy v inscenácií, ktoré by som sama ako laik prehliadla. S istotou viem, že nielen ja, ale aj ostatní účastníci, ktorých poznám, si tak dokážu budovať v sebe odstup od postoja „páčilo sa mi predstavenie/nepáčilo sa mi“, a každé nové dielo už vidieť z novej perspektívy. Presnejšie, snažiť sa mu porozumieť. To je schopnosť, ktorú mnohí nadobúdame práve vďaka diskusiám.“
Vždy sa teším i na samotný kreatívny proces, ktorý sa vo mne odohráva po diskusiách, keď vytvárame vlastné projekty a recenzie. Vzbudzuje to v človeku kreativitu, na akú som si už dlho v každodennom dianí nevyhradila priestor.
Vďaka dielňam a ich vedúcim som dostala i odvahu prihlásiť sa na Vysokú školu múzických umení na odbor dramaturgie. Myslím si, že účasť na kurze je veľmi užitočná aj v dobe, keď sa kvôli pandemickej situácií neuskutočňujú prípravné semináre na vysokoškolské prijímacie skúšky.“
Projekt SMARTheatre hodnotím teda viac než pozitívne. Veľmi rada by som bola jeho súčasťou i naďalej a teším sa, čomu všetkému novému sa priučím.“

Anna Demovičová, 21 rokov, Bratislava
účastníčka dielní Muzikál a Činohra

„Dojmy z dielne alternatívneho divadla hodnotím veľmi pozitívne. Na každej online hodine sme každý z nás mali priestor na vlastný názor a svoje vyjadrenie. Oceňujem aj výber inscenácií, ktoré boli zväčša ozaj zaujímavé a bavili ma. V neposlednom rade si vážim milý a chápavý prístup zo strany pani učiteľky Zuzky. Určite mám záujem naďalej v tejto dielni pokračovať a teším sa na spoluprácu.“

Radka Dzurčaninová, 16 rokov
účastníčka dielní Alternatívne divadlo a Muzikál

„Pre mňa bola Dielňa Alternatívneho divadla SMARTheatre veľkým prínosom. Ako úplný divadelný neznalec mám momentálne aspoň amatérsky prehľad o slovenských (nezávislých) divadlách a aj o ich inscenáciách. Takisto som rád, že som sa naučil premýšľať nad samotnými inscenáciami – interpretovať ich. Moje zaujatie pre divadlo vzrástlo a ak čas popri škole vydá, tak by som si pravidelnejšie nejakú inscenáciu pozrel (i keď iba online, vzhľadom na momentálnu situáciu).“
Matej Závadský, 18 rokov
účastník dielne Alternatívne divadlo

Uverejnené: 1. marca 2020Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top